TŁUMACZENIA PISEMNE

zwykłe i poświadczone ("przysięgłe")
 • – związane ze spółkami
  • umowy spółek, umowy sprzedaży udziałów/akcji (SHA, SPA), umowy inwestycyjne, opinie prawne
 • – dokumenty urzędowe
  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • dokumenty wymagane w USC przed wstąpieniem w związek małżeński,
  • testamenty,
  • dokumentacja medyczna: karty leczenia szpitalnego, wyniki badań, ICF
  • dyplomaty i certyfikaty
 • – sądowe
  • przysposobienie
  • wyroki rozwodowe
  • pełnomocnictwa
  • wyroki sądowe
  • pozwy i nakazy itd…

KAŻDY DOKUMENT MOŻE BYĆ PRZETŁUMACZONY Z ZACHOWANIEM FORMY TŁUMACZENIA POŚWIADCZONEGO

', '

'); ?>